Politika kvalitete

BOŠKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA

POLITIKA KVALITETE

Na osnovi donesene odluke o implementaciji zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2015  u postojeći sustav kvalitete, Sanja Kozina, direktor poduzeća BOŠKOVIĆ d.o.o.  je definirala slijedeću politiku kvalitete:

P o l i t i k a   k v a l i t e t e

 
Uvođenjem i kontinuiranom primjenom  sustava upravljanja kvalitetom, kao strateškim opredjeljenjem, nastojimo postići cilj – zadovoljstvo kupaca i krajnjih korisnika naših proizvoda/usluga.

Sustavu upravljanja kvalitetom je podređeno cjelokupno poslovanje kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda / usluge primjerena zahtjevima kupaca. Neposrednom komunikacijom i razumijevanjem njihovih želja i potreba nastojimo ispuniti i nadmašiti njihova očekivanja, te im pružamo mogućnost ocjenjivanja usklađenosti proizvoda/usluga s njihovim zahtjevima za kvalitetom.

Stoga se naročita pozornost posvećuje odabiru dobavljača, njihovom ocjenjivanju i praćenju kroz listu kvalificiranih dobavljača, jer kvaliteta isporučenog materijala/usluge i rok isporuke neposredno utječu na kvalitetu naših proizvoda/usluga.

Svaki zaposlenik neposrednim radom, znanjem i umijećem odgovoran je za kvalitetu.

Rukovoditelju tehničke službe povjereno je ovlaštenje, ali i odgovornost za provođenje i nadzor sustava kvalitete pri izvođenju radova, ugradnji kvalitetnih materijala i zaštiti kupaca pred manjkavostima istih.

Svojim ovlaštenjima i odgovornošću za provođenje Politike kvalitete i redovitim provjerama sustava kvalitete, poslovodstvo na čelu s direktorom izražava opredijeljenost za razvoj i primjenu sustava upravljanja kvalitetom i neprekidno unapređenje njegove učinkovitosti. Imenovanjem Predstavnika za kvalitetu, poslovodstvo je na njega prenijelo ovlaštenja za održavanje i daljnje napredovanje sustava kvalitete u skladu s ISO 9001:2015.

 Vinkovcima, 02.11. 2017.                                                                                                                                         

Sanja Kozina, Direktor

BOŠKOVIĆ d.o.o. elektromontaža
OIB: 76073700680

KORISNI LINKOVI
KONTAKT

Bošković elektromontaža 2023 - Sva prava pridržana